Image by ÉMILE SÉGUIN 🇨🇦

   U  MEĐU    PROSTORU

 
emile-seguin-R9OueKOtGGU-unsplash(1).jpg

Plutanje je spor način putovanja. Zapravo to je najlošiji način da se putuje. Čovek nikad nije siguran da li se kreće ili ne. Pored tebe proleću slike munjevitom brzinom...
fleševi u prolazu.

 


Neke fotografije i klipovi.

 

 

Svaka sličnost sa stvarnim događajima i osobama je slučajna.